Get Adobe Flash player

TURYSTYKA WIEJSKA 

Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej gości krajowych i zagranicznych jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną.

Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością.

Mapa gmin powiatu kartuskiego

Agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej - rozwija się w oparciu o pobyty u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne oraz zróżnicowane możliwości rekreacji w oparciu o zasoby gospodarstw chłopskich i specyficzne walory obszarów rolniczych. Poprzez unikalne połączenie rolnictwa z turystyką, agroturystyka skutecznie konkuruje z bogactwem ofert wypoczynku dostępnych na rynku turystycznym .

Turystyka wiejska jest działalnością przede wszystkim małych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Zgodnie z Ewidencją Obiektów Turystycznych prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2010 funkcjonowało w Polsce blisko 23 tys. obiektów indywidualnego zakwaterowania, w tym 7,7 tys. kwater agroturystycznych.